DOMŮ 2017-02-16T12:24:31+00:00

JE ČAS NA INVESTICE

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI, NOVÉ HRANICE

NEUSTÁLE SE VYVÍJEJÍCÍ SE PŘÍLEŽITOST

S rozvojem růstu, který ukazuje celou svou sílu od roku 2000, město Praha dnes představuje realitu a hmatatelný konkrétní horizont investičních příležitostí v České republice. Výhodnost měny, daňový režim, optika rozvoje činí z Prahy současným pevným bodem pro rozvoj realitního trhu, podnikových příležitostí, investičních projektů schopných vytvářet samy nové příležitosti a otevřít cestu k novým obchodním perspektivám.

PRAHA

ODHALENÝ ZDROJ

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MAJETKU 

Majetková správa nemovitostí, s řízením daňových, technicko-projektových a administrativních aspektů. Příležitost cílené a komplexní správy ze všech bodů pohledu a v každé jednotlivé prováděcí fázi.

KOMPLEXNÍ

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Kompletní rozvoj projektů, od studií proveditelnosti, analýzy nákladů po definování každého jednotlivého aspektu, na míru nárokům a přáním. Příležitost konkrétní realizace každé iniciativy, se sledováním jejího rozvije krok za krokem.

KONKRÉTNÍ

PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

Vytvoření života podniku, od založení společnosti, daňového domicilu, účetních závěrek po specifické fáze administrativního řízení a hodnocení nabídek financování. Jistota investování s vytvářením zdravé a konkrétní reality.

BEZPEČNÁ

Od roku 1992 profesionálové LAPSE GROUP působí na území České republiky se znalostmi, zkušenostmi a profesionalitou, které představují pro klientelu a investory značku záruky, bezpečnosti a spolehlivosti. Hodnoty, které odlišují práci vykonávanou s denní pozorností, kompetencí, všestranností, které rozšiřují strategickou hodnotu prováděných operací.

SCHOPNOST HODNOCENÍ

Vytvářet podklady pro vytváření investičních příležitostí, které budou následně spolu s klientem vyhodnoceny v každém jednotlivém aspektu.
Schopnost hodnotit lhůty, způsoby, příležitosti se zakládá na profesionalitě, která se rozvíjí každý den na základě perspektiv trhu a růstu v oblasti nemovitostí, v obchodní a podnikové oblasti.
LAPSE GROUP má své kořeny v úplné celkové spokojenosti každého jednotlivého investora, asistovaného, sledovaného a chráněného v každé fázi projektu a investice.

SKUPINA

ITALSKÝ STYL

Spolupráce s nejprestižnějšími italskými kancelářemi architektů pro přenesení nezapadajícího a jedinečného italského stylu.
Nabídka architektonických a desénových řešení pro naše klienty, kterou umíme spojit s neoddiskutovatelným italským vkusem až po nejmodernější a inovativní koncepty obytného prostoru, je odlišující a dobře určenou výsadou. LAPSE GROUP nabízí neporovnatelnou přidanou hodnotu, pro spojení vlastního projektu s vítězným stále aktuálním uměleckým odkazem a podporu ve fázi projektu vlastní příležitosti.

HODNOTA

ODLIŠITELNÁ ZNÁMKA

ZÁRUKY, JISTOTY A SPOLEHLIVOSTI

LAPSE GROUP nabízí investorům a zájemcům možnost nahlížet do realizovaných projektů a do projektů v průběhu realizace, aby se mohli zblízka seznámit s kvalitativní a profesionální úrovní vykonaných zásahů v oblasti realit, finanční a majetkové oblasti a zhodnotit každou kazuistiku jako možný odrazový bod pro vytváření a požadavky specifických cílů a investičních příležitostí.

PROJEKTY

LAPSE GROUP